Χερσαία συγκοινωνιακή σύνδεση

Επιστροφή

Η προνομιακή θέση δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και επικοινωνίας με το τοπικό και επαρχιακό δίκτυο προς 3 διαφορετικές κατευθύνσεις.