Ναΐσκος Αγίου Μιχαήλ Συνάδων στη Νέα Επίδαυρο

Επιστροφή

Ο Ναΐσκος έχει χαρακτηριστικές μοναδικές εικόνες του 14ου αιώνα αγίων με ονόματα σχετικά με την αγροτική παραγωγή: Άγιος Πορτοκαλεώνας – Άγιος Σιτηράς. Ο Όσιος Μιχαήλ, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου και καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια, από τα Σύναδα της Φρυγίας. Την κάρα του Αγίου Μιχαήλ αποθησαυρίζει η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος.

 

Agios Michail

Ναΐσκος Αγίου Μιχαήλ Συνάδων στη Νέα Επίδαυρο