Ακροκόρινθος

Επιστροφή

Η ακρόπολη της Κορίνθου, με ίχνη από τη νεολιθική, αρχαϊκή, βυζαντινή και Ενετική εποχή, αποδεικνύει ότι η οχυρωματική θέση της εξασφάλιζε τον πλήρη έλεγχο της χερσαίας επικοινωνίας μεταξύ Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

 

acrokorinth2

Ακροκόρινθος
Ακροκόρινθος