Μυκήνες

Επιστροφή

Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που ύμνησε ο Όμηρος, είναι το σημαντικότερο και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα. Πάνω σε χαμηλό ύψωμα, δέσποζε στην αργολική πεδιάδα και είχε τον έλεγχο των οδικών και θαλάσσιων επικοινωνιών.

 

mycenae1

Μυκήνες
Μυκήνες