Το μονοπάτι της ίασης

Επιστροφή

Το μονοπάτι, η μοναδική αρχαία μυκηναϊκή οδός, συνέδεε το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου με το ιερό του θεού της ίασης, Ασκληπιού. Διάσπαρτα βρίσκονται αρχαίες Ερμές , διατηρημένα αποτυπώματα αρματοτροχιών και ερείπια.

 

thepathofhealing1thepathofhealing2

Μονοπάτι ίασης