Το ηφαίστειο των Μεθάνων

Επιστροφή

Η χερσόνησος των Μεθάνων δημιουργήθηκε από έκρηξη ηφαιστείου. Η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα χρονολογείται μεταξύ του 276 και 239 π.Χ. και περιγράφεται στα κείμενα των αρχαίων ιστορικών Στράβωνα, Παυσανία και Οβίδιο. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί στα Μέθανα 30 (!) ηφαιστειακοί κρατήρες. Ο σπουδαιότερος από αυτούς βρίσκεται κοντά στο χωριό Καμένη Χώρα, το οποίο είναι κτισμένο πολύ κοντά του, στην άκρη της κόκκινης λάβας.

 

volcano1

Ηφαίστειο Μεθάνων