Αρχαιολογικό μουσείο Άργους

Επιστροφή

Στο Αρχαιολογικό Μουσείου του Άργους στεγάζονται κινητά ευρήματα από την περιοχή της πόλης του Άργους, το δυτικό τμήμα της πεδινής Αργολίδας και την ορεινή Αργολίδα. Χρονολογούνται από τις προϊστορικές περιόδους έως και τη ρωμαϊκή εποχή. Εκτός των άλλων εκτίθενται ευρήματα από τον προϊστορικό οικισμό της Λέρνας που χρονολογούνται από την Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδο έως την μυκηναϊκή εποχή.

 

Αρχαιολογικό μουσείο Άργους

archaeologicalmuseumofargos2