Ναός Αγίας Μαρίνας στο Λυγουριό

Επιστροφή

Μεταβυζαντινός ναός, αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του τετρακίονου σταυροειδούς με τρούλο όπου οι τέσσερις μάλιστα, κεντρικοί κίονες και κιονόκρανα προέρχονται από τις αρχαιότητες του Ασκληπιείου. Σύμφωνα με την επιγραφή στο τέμπλο πάνω από την Ωραία Πύλη, ο ναός ολοκληρώθηκε το έτος 1713. Το κτιστό τέμπλο και ένα μέρος του ναού έχουν αγιογραφηθεί. Η αγιογράφηση του ναού ίσως δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των γεγονότων του 1715 (Έναρξη Β΄ περιόδου Τουρκοκρατίας). Τοιχογραφίες σώζονται στο τέμπλο, στη βόρεια και νότια πλευρά του κυρίως ναού και στο χώρο του Ιερού. Ο αγιογράφος αγαπά τα φυτικά και γεωμετρικά κοσμήματα αν και στυλιζαρισμένα. Το ίδιο γίνεται και με τις μορφές που διακρίνονται για τα φωτεινά πρόσωπα και τα ευγενικά χαρακτηριστικά.

 

agiamarinachurchinlygourio1

Ναός Αγίας Μαρίνας στο Λυγουριό