Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Λυγουριού

Επιστροφή

Είναι ένας μεταβυζαντινός ναός χρονολογημένος το 1701, σταυροειδής με τρούλο. Χτίστηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας (1686-1715), στην κεντρική πλατεία του πάνω χωριού. Στο εσωτερικό του, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλούσια εικονογράφηση αλλά και οι κίονες με τα δωρικού τύπου κιονόκρανα. Με δέος και σεβασμό το βλέμμα στέκεται στις χλωμές μορφές των Αγίων στο μισοφωτισμένο και αμίλητο ναό που στηρίζεται στις αρχαίες κολόνες.

 

assumptionchurchligourio1

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Λυγουριού