Ναός Αγίου Αθανασίου Λυγουριού

Επιστροφή

Μονόκλιτο θολοσκέπαστο κτίσμα στον τύπο της απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη. Πάνω από την είσοδο βρίσκεται εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει πως ο ναός ανακαινίστηκε στις 6 Αυγούστου 1622 “εις τόπο λεγόμενο Λεγουρήου”. Ο ναός καλύπτεται πλήρως από αγιογραφίες με εντυπωσιακή τη σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στο δυτικό τοίχο, τις ολόσωμες μορφές Αγίων, ο Παντοκράτωρ του θόλου, η Πλατυτέρα καθώς και μια ενδιαφέρουσα σκηνή Μελισσιού στο Ιερό. Τα γενικά χαρακτηριστικά τους είναι η ακρίβεια του σχεδίου, οι σωστές αναλογίες, η αυστηρότητα και οι τολμηροί χρωματικοί συνδυασμοί. Στην εικονογράφηση διακρίνεται το ιδίωμα δύο τουλάχιστον ζωγράφων.

 

churchofstathanasiusligourio1

Ναός Αγίου Αθανασίου Λυγουριού