Αρχαία Τίρυνθα

Επιστροφή

Η αρχαία Τίρυνθα είναι χτισμένη σε ένα χαμηλό λόφο. Η είσοδός της ακρόπολης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του λόφου. Εντυπωσιάζουν τα τείχη της που σε μερικά σημεία ξεπερνούν κι αυτά των Μυκηνών. Το μέγιστο ύψος τους σήμερα φτάνει περίπου τα 7,5 μέτρα ενώ το πάχος τους περίπου τα 8 μέτρα. Στο κάτω τμήμα της ακρόπολης υπάρχουν κρυφές σήραγγες που οδηγούσαν με ασφάλεια σε υπόγειες δεξαμενές με νερό. Στην άνω ακρόπολη σώζεται το ανακτορικό συγκρότημα που έχει διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση.

 

Αρχαία Τίρυνθα
Αρχαία Τίρυνθα

ancienttiryntha1